JavaScript, string türünden nesneler için bir takım HTML yardımcıları içeriyor. MDN referanslarında gördüğümüz gibi çoğu fonksiyonun süresi geçmek üzere olarak işaretlenmiş. Ancak nedense ES6 öneri taslağında halen mevcutlar. Link yardımcısının bu fonksiyonların en önemlisi olduğunu düşündüğün için link yardımcısı ile ilgili birkaç örnek göstermek istiyorum.

Kullanılışı:

str.link(url)

Burada parametre olarak girilen url <a href=”“… href kısmı ve string’in kendisi ise linkin yazı kısmı olacak. Daha iyi anlamak için örnek vermek gerekirse:

"Google".link("http://www.google.com");

Döndüreceği Değer:

<a href="http://www.google.com">Google</a>

Daha başka örnekler:

var foo = "Foo";
var barLink = "http://foobar.com";
document.writeln(foo.link(barLink));

// <a href="http://foobar.com">Foo</a>

Veri kaynağından aşağıdaki json verisinin döndüğünü varsayarsak:

{
  'name': 'Turhan Coşkun',
  'blog_url': 'http://turhancoskun.com'
}
$.getJSON('/bloggers/foo', function(data){
  $('#elem').append(data.name.link(data.blog_url));
});

Kullanım alanına göre örnekler sayısız çoğaltılabilir.

Görüşmek Üzere. :)