Bazen yaptığımız web uygulamaları büyür büyür, dallanıp budaklanıp aradığınızı zor bulmanıza sebep olabilir. Böyle durumlarda sitenizde mini bir arama motoru olmasını isteyebilirsiniz. ASP.NET MVC 4 ile bunun nasıl yapılabileceğini göstermek istiyorum. Öncelikle uygulamanızda “MvcSiteProvider” nuGet paketini ekliyoruz.

Arama Sonuçlarını Göstermek İhtiyacımız olan ViewModel :

public class SearchResults
{
   public string Title { get; set; }
   public string ControllerName { get; set; }
   public string Description { get; set; }
}

HomeController’ımıza Arama Yapacak Action’ı ekliyoruz:

public ActionResult SearchResults(string searchString)
{
     if (!String.IsNullOrEmpty(searchString))
     {
         ViewBag.CurrentFilter = searchString;
         SiteMapPathHelperModel mdl = new SiteMapPathHelperModel();
         SiteMapNode startingNode = SiteMap.Provider.RootNode;
         for (SiteMapNode node = startingNode; node != null; node = node.ParentNode

         {
             MvcSiteMapProvider.MvcSiteMapNode mvcNode = node as MvcSiteMapProvider.MvcSiteMapNode;
                if (mvcNode != null)
                foreach (var cnode in mvcNode.GetAllNodes())
                {
                 mdl.Nodes.Add(new SiteMapNodeModel{
                  Title = ((MvcSiteMapProvider.MvcSiteMapNode) cnode).Title,
                  Controller = ((MvcSiteMapProvider.MvcSiteMapNode) cnode).Controller,
                  Description = ((MvcSiteMapProvider.MvcSiteMapNode) cnode).Description,
                  Action = ((MvcSiteMapProvider.MvcSiteMapNode) cnode).Action
                  });
                }
          }
    IEnumerable<searchresults> result = (from page in mdl.Nodes where (page.Controller.ToUpper().Contains(searchString.ToUpper())
        || page.Title.ToUpper().Contains(searchString.ToUpper())
        || page.Description.ToUpper().Contains(searchString.ToUpper()))
        && page.Action == "Index"
            select new SearchResults
                {
                    Title = page.Title,
                    ControllerName = page.Controller,
                    Description = page.Description
                });
    return View(result);
    }
return View();
}

Kodumuz mvc.sitemap dosyamızda Controller, Title ve Description alanlarında arama bilgimizin olup olmadığını kontrol ediyor.

View oluşturduğumuzda şöyle bir kod basitçe işimizi görecektir.

@model IEnumerable<viewmodels.searchresults>

@{
   ViewBag.Title = “SearchResults”;
}

<h2>Search Results</h2>
<style>
  .highlight {
     font-weight: bold;
  }
</style>

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
    $(".portfolio-block").highlight("@ViewBag.CurrentFilter");
});
</script>

<div class="row-fluid search-forms search-default">
  <form class="form-search" method="get">
    <div class="chat-form">
      <div class="input-cont">
       <input name="searchString" type="text" value="@ViewBag.CurrentFilter" placeholder="Search…/" />
      </div>
      <button class="btn green" type="submit">
        Search <i class="m-icon-swapright m-icon-white"></i></button>
    </div>
  </form>


@if(Model!=null)
{
   foreach(var result in Model)
   {
     <div class="row-fluid portfolio-block">
     <h4>@Html.ActionLink(result.Title, "Index", result.ControllerName)</h4>
     <a href="/@result.ControllerName/Index">/@result.ControllerName</a>
     <p>@result.Description</p>

   }
 }
else
{
    <div class="row-fluid portfolio-block">
      No results found.
    </div>
}

Eğer kodumuza JQuery Highlight plugin i yüklemişsek arama sonuçlarında arama kelimelerini belirginleştirebiliriz.

Örnek mvc.sitemap dosyası:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<mvcSiteMap xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://mvcsitemap.codeplex.com/schemas/MvcSiteMap-File-3.0"
xsi:schemaLocation="http://mvcsitemap.codeplex.com/schemas/MvcSiteMap-File-3.0 MvcSiteMapSchema.xsd" enableLocalization="true">
<mvcSiteMapNode title="Users" controller="User" action="Index" description="Managament page of users and their role.">
<mvcSiteMapNode title="Create User" controller="User" action="Create" />
<mvcSiteMapNode title="Edit User" controller="User" action="Edit" />
<mvcSiteMapNode title="Delete User" controller="User" action="Delete" />
<mvcSiteMapNode title="User Details" controller="User" action="Details" />

<mvcSiteMapNode title="User Roles" controller="Role" action="Index" description="Define role names for site usage.">
<mvcSiteMapNode title="Create Role" controller="Role" action="Create" />
<mvcSiteMapNode title="Edit User Role" controller=“Role" action=“Edit" />
<mvcSiteMapNode title="Delete User Role" controller=“Role" action=“Delete" />
<mvcSiteMapNode title="User Role Details" controller=“Role" action=“Details" />

Arama sorgumuz basitçe mvc.sitemap dosyasındaki bütün nodları tarar ancak ben örnekte sadece Action=”Index” olarak filtreledim. Siz LINQ sorgusunu kullanarak daha da geliştirebilirsiniz.